ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

มิถุนายน 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)...คลิ๊ก
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร...คลิ๊ก
คอร์ส การจัดซื้อ...คลิ๊ก
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก...คลิ๊ก

วันที่

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)

พ.2
มิ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.8
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

พฤ.10
มิ.ย.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ

ศ.11
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ

จ.14
มิ.ย.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.16
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (Full Day)

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.18
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Full Day)

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.21
มิ.ย.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.22
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

พ.23
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.24
มิ.ย.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ

ศ.25
มิ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.28
มิ.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.29
มิ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต

Managing Suppliers During the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พ.9
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ศ.11
มิ.ย.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.16
มิ.ย.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร

รับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.16
มิ.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ

เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

พฤ.17
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.18
มิ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.18
มิ.ย.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.19
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

อ.22-
พ.23
มิ.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ บัญชี 12 ชม.

อ.22
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.22
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ บัญชี 6 ชม.

พ.23
มิ.ย.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.23
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

พฤ.24
มิ.ย.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ อื่นๆ 6 ชม.

ศ.25
มิ.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ บัญชี 6 ชม.

ส.26
มิ.ย.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI 

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ อื่นๆ 6 ชม.

อ.29
มิ.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.29
มิ.ย.

UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

ที่ต้องจัดทำปี 2564 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

พ.9
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พฤ.10
มิ.ย.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.10
มิ.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

ศ.11
มิ.ย.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.11
มิ.ย.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เพื่อการวางแผนการจัดซื้อ)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.11
มิ.ย.

หลักการบริหารงานจัดซื้อ 

Principle of Purchasing Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.12
มิ.ย.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.14
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies

อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.15
มิ.ย.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

อ.15
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.16
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.17
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.17
มิ.ย.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

Purchasing Guidance for New Purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.17
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.18
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.18
มิ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ส.19
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.19
มิ.ย.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.21
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits (2 วัน)

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.22
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.22
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานจัดซื้อ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.23
มิ.ย.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต Workshop

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.23
มิ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่ New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.23
มิ.ย.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.24
มิ.ย.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.24
มิ.ย.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

Professional Procurement Manual & Policy

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.25
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง (2 วัน)

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ศ.25
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.28
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.29
มิ.ย.

ความรู้เบื้องต้นใน

การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.29
มิ.ย.

งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ

Budgeting for Purchases

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.29
มิ.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พฤ.10
มิ.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

ศ.11
มิ.ย.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เพื่อการวางแผนการจัดซื้อ)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.17
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.17
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.23
มิ.ย.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.24
มิ.ย.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.29
มิ.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์