Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อ
1 สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับตันและกลาง
2 ยุทธ์ศาสตร์ SRM เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในระบบจัดซื้ออย่างยั่งยืน
3 การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
4 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop
5 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
6 เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา (คอร์ส ONLINE)
7 พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
8 เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ
9 การบริหารและจัดการสัญญา
10 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
11 การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
12 การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร (คอร์ส ONLINE)
13 การจัดทำคู่มือจัดซื้อ PURCHASING MANUAL (WORK SHOP)
14 ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
15 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม
16 ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
17 การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP
18 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
19 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน
20 เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
21 นักจัดซื้อมือใหม่
22 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ค้า (Suppliers) เพื่อการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
23 การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
24 การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
25 คัมภีร์การจัดซื้ออะไหล่ ซื้อเครื่องจักร และการประมูลโครงการใหญ่มูลค่าสูง
26 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
27 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
28 การบริหารจัดการสัญญา
29 การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
30 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
31 การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
32 การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
33 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
34 กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
35 การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด
36 กลยุทธ์การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อประสิทธิประโยชน์สูงสุด
37 หลักการบริหารงานจัดซื้อ
38 ผลักดันให้ต้นทุนลดโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
39 ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
40 การปฏิบัติคลังสินค้า
41 ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
42 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
43 การจัดทำเอกสารเพื่อสั่งซื้อและยืนยันราคาขาย
44 แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
45 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
46 กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
47 ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
48 แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
49 การบริหารคลังสินค้าและระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
50 การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL