Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม การจัซื้อ
1 สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับตันและกลาง
2 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
3 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ
4 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
5 การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
6 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
7 การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
8 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
9 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
10 การบริหารและจัดการสัญญา
11 L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
12 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
13 ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
14 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
15 การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP
16 การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0
17 นักจัดซื้อมือใหม่
18 การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
20 การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
21 การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
22 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
23 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
24 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
25 การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
26 ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน
27 กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
28 การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด
29 การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
30 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
31 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
32 แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
33 หลักการบริหารงานจัดซื้อ
34 กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
35 การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล
36 ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
37 งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ
38 การจัดซื้อในยุค 4.0
39 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
40 พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
41 การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
42 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
43 เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
44 เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
45 ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
46 การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
47 ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
48 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม (หลักสูตร 2 วัน)
49 การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
50 วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL