Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม การจัซื้อ
1 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
2 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ
3 การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
4 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
5 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
6 ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
7 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
8 การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
9 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
10 บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
11 รู้ทันภาษีสำหรับงานจัดซื้อ (Tax for Purchasing)
12 รวมคอร์ส การจัดซื้อ
13 LEAN PROCUREMENT (Workshop) / การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
14 วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
15 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
16 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
17 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (ZOOM ครึ่งวัน)
18 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
19 การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล
20 ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
21 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
22 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
23 เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
24 เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
25 นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่
26 นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่
27 หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่
28 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
29 วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์กำหนดราคาขาย
30 ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่
31 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
32 วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อจัดหา
33 การบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการ
34 หลักการร่างสัญญาและบริหารสัญญาในงานจัดซื้อและซัพพลาย