ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

 

 

 

หลักการและเหตุผล

                    การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป เพื่อให้มั่นใจว่า

นักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้ในระยะยาว สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปร

ต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการจัดซื้อและว่าจ้าง ท่านต้องทราบว่า

สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยง

ที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อการจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัด

ลำดับความสำคัญของ สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหา

ที่เหมาะสมรวมทั้งต้องกำหนสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้ เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้า