ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ มีนาคม 2558

ส.14
มี.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม รุ่นที่ 16
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.16
มี.ค.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ รุ่นที่ 2 (Principle Purchasing Operation)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.17
มี.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 94
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.17-
พ.18
มี.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 10 (Strategic Sourcing Option)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.18
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และการประเมินผลงาน รุ่นที่ 88
(Managing Vendors and Value Added Assessment)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.19
มี.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 24
(Ideal Purchasing Role)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.19
-ศ.20
มี.ค.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 31

(Incoterms and Payment Terms)

วิทยากร อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.21
มี.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 10
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

จ.23-
อ.24
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 92
(The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ คุณสุชาติ ประเสริฐสม 

อ.24
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 112
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พ.25
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 92
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พฤ.26
มี.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ รุ่นที่ 35
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

ศ.27
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 25
(Fundamental in Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ 

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ เมษายน 2558

อ.21
เม.ย.

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
(Professional Cost Savings Guidance)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.22
เม.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พ.22
เม.ย.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส 

พฤ.23
เม.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พฤ.23
เม.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่
(New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส 

ศ.24
เม.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

ส.25
เม.ย.

การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
(Procurement system design and program in ERP Concept)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

จ.27
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

จ.27
เม.ย.

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.28
เม.ย.

เตรียมความพร้อม เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า จากต่างประเทศ
(How to prepare your self to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ 

อ.28
เม.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
(Strategic Planning in Purchasing)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์