ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ พฤษภาคม 2558

พฤ.14
-ศ.15
พ.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 94
(The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.15
พ.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 25
(Ideal Purchasing Role)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.16
พ.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม รุ่นที่ 17
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.18
-อ.19
พ.ค.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 32

(Incoterms and Payment Terms)

วิทยากร อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก

จ.18
พ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 95
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.19
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 26
(Fundamental in Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.20-
พฤ.21
พ.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 11 (Strategic Sourcing Option)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.20
พ.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และการประเมินผลงาน รุ่นที่ 89
(Managing Vendors and Value Added Assessment)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.21
พ.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
(Proactive Purchasing Strategy)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.22
พ.ค.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ รุ่นที่ 3 (Principle Purchasing Operation)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.23
พ.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
(Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally)

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.23
พ.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 11
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.25
พ.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ รุ่นที่ 36
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.26
พ.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 3
(Lean Procurement)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.27
พ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 94
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.28
พ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 113
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ มิถุนายน 2558

จ.15
มิ.ย.

เตรียมความพร้อม เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า จากต่างประเทศ
(How to prepare your self to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.16
มิ.ย.

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.17
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
มิ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่
(New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.19
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.20
มิ.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.22
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
(Strategic Planning in Purchasing)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.24
มิ.ย.

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
(Professional Cost Savings Guidance)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.25
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.25
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.26
มิ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.27
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์