ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มีนาคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.7
มี.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.7
มี.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ MRP 
สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP Materials Requirements Planning
for Purchasers

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.9
-ศ.10
มี.ค.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.10
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.11
มี.ค.

การบริหารและจัดการสัญญา

Administrative and Contract Management

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

พ.15
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.15
มี.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.16
มี.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา
เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ส.18
มี.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.18
มี.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ
และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing
& Supplier Management Professionally

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

จ.20
มี.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.21
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.25
มี.ค.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal–AHP

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.27
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance easurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.29
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare your self to be an overseas buyer

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.23
-ศ.24
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร / คุณสุชาติ

 
พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

 เมษายน 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.18
เม.ย.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดซื้อและการขายสินค้าประหว่างประเทศ

Term and Conditions for International Purchasing and Sale Managerment

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พฤ.20
เม.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่ / New Professional Purchaser

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.20
เม.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price - Cost Analysis

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.22
เม.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.24
เม.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.25
เม.ย.

กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Uniform Customs and Practice for Documentary L/C : UCP 600

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.26
เม.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiations Techniques

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.26
เม.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.27
เม.ย.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์

Asean Trade in Goods Agreement

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์