ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

สวัสดีปีใหม่

2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มกราคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

จ.9
ม.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.11
ม.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.11
ม.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare your self to be an overseas buyer

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.13
ม.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ 

ส.14
ม.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

อ.17-
พ.18
ม.ค.

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Sustainable Cost Saving in Purchasing & Supply Management

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.19-ศ.20
ม.ค.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.20
ม.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.23
ม.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.23
ม.ค.

ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

Buyer and Seller's Financial Risk Reduction

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.25
ม.ค.

มาตรฐานในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C
สำหรับนำเข้า-ส่งออก

Standard for Preparation and Checking the 
L/C Documents for Import-Export 

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

จ.30-
อ.31

ม.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร / คุณสุชาติ

อ.31
ม.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กุมภาพันธ์ 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.7
ก.พ.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

อ.7
ก.พ.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส 

ศ.10
ก.พ.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.15
ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พ.15
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ 

ศ.17
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

ส.18
ก.พ.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

จ.20
ก.พ.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.20
ก.พ.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดซื้อและการขายสินค้าประหว่างประเทศ

Term and Conditions for International Purchasing and Sale 
Managerment

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

อ.21
ก.พ.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์  Strategic Procurement 

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ 

พ.22
ก.พ.

กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Uniform Customs and Practice for Documentary L/C : UCP 600

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก 

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์