ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กุมภาพันธ์ 2559

การอบรม บัญชีและภาษีอากร

หลักสูตรนับชั่วโมง CPD และ CPA

ศ.12
ก.พ.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.18
ก.พ.

เจาะลึกรายจ่ายต้องห้าม

และเทคนิคการบันทึกรายจ่ายต้องห้าม ที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.18
ก.พ.

UPDATE

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่ 2558-2559

เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.19
ก.พ.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)

ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.24
ก.พ.

ต้นทุนมาตรฐาน

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

พ.24
ก.พ.

บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.25
ก.พ.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พฤ.25
ก.พ.

การจัดระบบเอกสารและการปรับปรุง เอกสารรับ-จ่าย 

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.26
ก.พ.

INCOTERM 2010

ข้อตกลง / ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.26
ก.พ.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2559

อ.9
ก.พ.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.10
ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.11
-ศ.12
ก.พ.

การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ แบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ

Win-Win Purchasing Negotiation Workshop

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.13
ก.พ.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/ งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.15
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.16
ก.พ.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)
สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.17
ก.พ.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษี 0 %

(Asean Trade in Goods Agreement)

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.17
ก.พ.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

 KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.18
ก.พ.

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.19
ก.พ.

การจัดซื้อและบริหาร MRO  & Office Supplies
อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.พ.

สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร?

How to you become a Great Leader?

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.25
ก.พ.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.26
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.27
ก.พ.

การบริหารและจัดการสัญญา

Administrative and Contract Management

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์