ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

มกราคม 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

14

อังคาร 22 ม.ค. 2562

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

(Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

15

พุธ 23 ม.ค. 2562

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

16

พฤหัสบดี 24 - ศุกร์ 25 ม.ค. 2562

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ . .(หลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

17

พฤหัสบดี 24 ม.ค. 2562

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

(How to Purchase Effectively)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

20

เสาร์ 26 ม.ค. 2562

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล แบบก้าวกระโดด

(Exponential Strategic Procurement and KPls)

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

21

จันทร์ 28 ม.ค. 2562

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

(Professional Purchasing Role in Cost Savings)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

22

พุธ 30 - พฤหัสบดี 31 ม.ค. 2562

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง . . . (หลักสูตร 2 วัน)

(The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23