ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

 หลักสูตรงานจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา          

วันที่

จัดซื้อ เมษายน 2557

พ.9

เม.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่บริษัทต้องการ

(Ideal Purchasing Role)

วิทยากร อาจารย์่จรูญโรจน์ เทพที

อ.22

เม.ย.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร อาจารย์จีรภา คล้ายรัศมี

พ.23

เม.ย.

การบริหารจัดการสต็อกและการเช็คสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Inventory Management and Counting for Cost Saving)

วิทยากร อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.24

เม.ย.

เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร

วิทยากร อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.25

เม.ย.

การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่

(Modern Warehouse Management)

วิทยากร อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.26

เม.ย.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย /

ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

(Bidding Process and Supplier Selection

by Using Technical Proposal-AHP)

วิทยากร อาจารย์ปัลลพ สัจจรักษ์

ส.26

เม.ย.

เก็บ Saving อย่างมืออาชีพ

(Professional Cost Savings Guidance)

วิทยากร อาจารย์ธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.29

เม.ย.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

อ.29

เม.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO 

& Office Supplies Effectively)

วิทยากร อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์