โรงแรมรอแยล เบญจา พิมพ์

แผนที่ โรงแรมรอแยล เบญจา โทร.0-2655-2920

• ลงทางด่วนสุขุมวิท เพลินจิตฝั่งเหนือ เลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิท

• สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออกที่ 1

• อยู่ในซอย สุขุมวิทซอย 5