ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการวิเคราะห์

และ บริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

 

CPD. ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ช.ม.

สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาในโครงการนี้

        ยอดขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะมีกำไรมากขึ้นเสมอไป หากการอนุมัติเครดิตหรือสินเชื่อทางการค้า

ไม่มีระบบหรือมาตรการที่รัดกุมพอ เมื่อลูกหนี้มีปัญหา นอกจากจะเก็บเงินไม่ได้ แล้วยังต้องสูญเสียสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

การตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ศิลปะการติดตามหนี้ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญ

ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะการเจรจาต่อรองที่พลาดนิดเดียวอาจทำให้หนี้สูญได้

รายละเอียดในการสัมมนา

การวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อ / เครดิตทางการค้า

1) ระบบประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ - เครดิต ฝ่ายบัญชี - การเงิน ฝ่ายติดตามหนี้

    เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการดำเนินงาน

2) การวิเคราะห์ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือเครดิต

3) กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้สินเชื่อหรือเครดิตแก่ลูกค้า

         - การให้เครดิต

         - การวิเคราะห์สินเชื่อหรือเคร