ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION) พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์

การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

(SALE  PROMOTION)

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. การส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร

         - หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - ปัญหาของแถมมีราคามากกว่าสินค้าที่ขาย

2. ผลกระทบและภาษีที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขายกรณีต่างๆ

         - การขายสินค้าต่ำกว่าทุน

         - การให้ส่วนลดการค้าหรือส่วนสดเงินสด

         - นำสินค้าเก่าบวกเงินเพิ่ม ซื้อสินค้าใหม่

         - ขายสินค้ามีของแถม

         - กรณีของแถมมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ขาย

         - กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ฟรี

         - สะสมคูปองหรอสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าหรือของสมนาคุณ

         - สินค้าตัวอย่างแจกฟรีหรือทดลองใช้

         - ของแจก ของขวัญ ของชำร่วย

         - กรณีเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้าจะได้ของรางวัลพิเศษ ได้ส่วนลดหรือได้ของแกม

         - กรณีชิงโชค จับรางวัล

3. ปัญหาของการออกใบกำกับภาษีจากการส่งเสริมการขายกรณีใดบ้าง ที่ต้องออกใบกำกับภาษีหรือ

   ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

4. การคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย ตามหลักกฎหมายภาษีอากร

         - การให้ส่วนลด แลก แจก แถม

         - บริการหลังขาย อะไหล่ฟรี

         - สินค้าตัวอย่าง ชิงโชค จับรางวัล

         - กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของชำร่วย ของขวัญ ตามเทศกาลต่างๆ

5. ปัญหาภาษีซื้อและภาษีขาย จากการส่งเสริมการขาย

         - ภาษีซื้อที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้

         - การส่งเสริมการขายกรณีใดที่มีหรือไม่มีภาษีขาย

         - การส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการขายหรือบริการทั้งจำนวน

6. การหักภาษีที่จ่าย ของการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

7. กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย

8. การบันทึกค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าพร้อมการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ที่นำมาส่งเสริมการขาย

   ตลอดจนเอกสารประกอบต่างๆ

         - รายงานสินค้าและวัตถุดิบของสินค้าที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - เอกสารประกอบอะไรบ้างที่ใช้ในการตัด Stock สินค้า ที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - สินค้าที่นำไปส่งเสริมการขายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร  กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 43

พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาฯ MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)