ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

 

หลักการและเหตุ

 

           กระบวนการข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้า กับธนาคาร 

 

กับบริษัทประกันภัย หรือผู้ประกอบการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเข้าใจไม่ถูกต้อง นำมาใช้อย่างผิดๆ

 

อาจเกิดความเสียหาย หรือทำให้กิจการเสียประโยชน์ได้             

 

           เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการ

 

เปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยัง

 

จุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอด

 

คล้องทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

 

หัวข้ออบรม

 

1. วงจรธุรกิจนำเข้าและส่งออก

 

2. การจัดทำสัญญาซื้อขาย

 

3. การเลือกใช้ Incoterms® 2010

 

4. Rules for any mode or modes of  transport

 

        - EXW , FCA , CPT, CIP, DAT, DAP, DDP

 

5. Rules for Sea and Inland Waterway of transport

 

        - FAS, FOB ,CFR, CIF

 

6. การใช้ L/C ( At sight Terms)

 

7. การโอน L/C (L/C Transferable)

 

8. Back to Back L/C

 

9. Bill for Collection (B/C)

 

         - D/P  (Document Against Payment)

 

        - D/A (Document Against Acceptance)

 

        - Open Account            (T/T Payment)

 

        - Advance of Payment   (T/T Payment)

 

10. ถาม-ตอบ

วิทยากร 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

อดีต - ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 กำหนดการสัมมนา

รุนที่ 20

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ

(ถ.รัชดาภิเษก / ถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)