ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง และรับจ้างทำของ พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการจัดบัญชี

สำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD (บัญชี : 6 ชั่วโมง) ผู้สอบบัญชี CPA (บัญชี : 6 ชั่วโมง)

ความสำคัญ

          "ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือธุรกิจรับจ้างทำของ"

           ระบบการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างทำของมีความพิเศษกว่าธุรกิจอื่น

เพราะไม่มีตัวสินค้าเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ทำการบันทึกบัญชี ต้องมีหลักการทางมาตรฐานการบัญชี

ที่แม่นยำ และรอบรู้ในระบบภาษีทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้

            สถาบันได้เล็งเห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้รวบรวมประเด็นต่างขึ้นมาเป็นหลักสูตร 

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญต่างๆ

หัวข้อสัมมนา