ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

INCOTERMS 2010 ข้อตกลง/ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

INCOTERMS 2010

ข้อตกลง / ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. INCOTERMS กับการค้าระหว่างประเทศ

2. ที่มาของการเปลี่ยนแปลง INCOTERMS 2010

3. สาระสำคัญของ INCOTERMS 2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง จาก INCOTERMS 2000 มีอะไรบ้าง

4. การเปลี่ยนแปลง INCOTERMS 2010 จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms

    - EXW      - FCA      - FAS     - FOB     - CFR     - CIF

    - CPT       - CIP      - DAT     - DAP     - DDP

5. ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ Term ของ INCOTERM

6. INCOTERMS 2010 กับกฎระเบียบและพิธีการส่งออกและนำเข้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

7. INCOTERMS 2010 ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

8. การขาย / สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

9. หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของสินค้า

10. เงื่อนไขในการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน

11. จุดของการจัดส่งสินค้า กับจุดที่ตกลงร่วมกันในการค้าระหว่างประเทศ

12. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม INCOTERMS 2010

13. กรณีศึกษา และถาม ตอบ ปัญหา

วิทยากร 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

อดีต - ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 กำหนดการสัมมนา

รุนที่ 20

2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ

(ถ.รัชดาภิเษก / ถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้า ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)